Sửa nhàSửa chữa điện nước
Thiết bị của chúng tôi góp phần kiến tạo sự vững chắc cho mọi công trình
        Sản phẩm
Cẩu tự hành Soosan SCS1716, sức nâng 17,0tấn Cẩu tự hành Soosan SCS1716, sức nâng 17,0tấn
Cẩu tự hành Soosan, Model: SCS1716, sức nâng lớn nhất 17tấn tại 2,0tấn; bán kính làm việc 27,4m, chiều cao nâng lớn nhất: 23m; chiều cao làm việc lớn nhất 31,1m.
Chi tiết
Cẩu tự hành Soosan SCS1516, sức nâng 15,0tấn Cẩu tự hành Soosan SCS1516, sức nâng 15,0tấn
Cẩu tự hành Soosan, Model: SCS1516, sức nâng lớn nhất 15tấn tại 2,0tấn; bán kính làm việc 24,6m, chiều cao nâng lớn nhất: 23m; chiều cao làm việc lớn nhất 29,2m.
Chi tiết
Cẩu tự hành Soosan SCS1015LS, sức nâng 12,0tấn Cẩu tự hành Soosan SCS1015LS, sức nâng 12,0tấn
Cẩu tự hành Soosan, Model: SCS1015LS, sức nâng lớn nhất 12tấn tại 2,0tấn; bán kính làm việc 20,7m, chiều cao nâng lớn nhất: 23m; chiều cao làm việc lớn nhất 24,5m.
Chi tiết
Cẩu tự hành Soosan SCS263, sức nâng 2,2tấn Cẩu tự hành Soosan SCS263, sức nâng 2,2tấn
Cẩu tự hành Soosan, Model: SCS263, sức nâng lớn nhất 2,2tấn tại 2,0tấn; bán kính làm việc 6,2m, chiều cao nâng lớn nhất: 8,0m; chiều cao làm việc lớn nhất 8,2m.
Chi tiết
Cẩu tự hành soosan SCS746L, sức nâng 8,4tấn Cẩu tự hành soosan SCS746L, sức nâng 8,4tấn
Cẩu tự hành Soosan, Model: SCS746L, sức nâng lớn nhất 8,4tấn tại 2,0tấn; bán kính làm việc 19,6m, chiều cao nâng lớn nhất: 21,8m; chiều cao làm việc lớn nhất 22,6m.
Chi tiết
Cẩu tự hành Soosan SCS513, sức nâng 5,5tấn Cẩu tự hành Soosan SCS513, sức nâng 5,5tấn
Cẩu tự hành Soosan, Model: SCS334, sức nâng lớn nhất 3,2tấn tại 2,6tấn; bán kính làm việc 7,4m, chiều cao nâng lớn nhất: 9,7m; chiều cao làm việc lớn nhất 12,4m.
Chi tiết
Page    1   2  
Sửa chữa vặt Sửa vặt nhanh Sua chua vat Sua vat nhanh Sửa điện nước tại nhà